Foto3

Een boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Via ons advies op maat optimaliseren wij uw boekhouding. 
Wij verzorgen voor u onder meer:

- Het voeren van de volledige boekhouding

- Supervisie van uw boekhouding

- Opmaak tussentijdse balansen

- BTW administratie

- Opmaken winstberekening

- Opstellen van de jaarrekening

- Opmaken van de wettelijke verslagen